יצירות נעלמות

ציורים שנעלמו ולא ידועים כיום בצבעם

English English flag עברית דגל ישראל