יצירות נעלמות

ציורים שנעלמו ולא ידועים כיום בצבעם